Đổi khổ vải trong phần mềm giác sơ đồ Gerber Accumark.

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.

Video hướng dẫn thay đổi khổ vải trên phần mềm giác sơ đồ Gerber Accumark.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần