Đổi khổ vải trong phần mềm giác sơ đồ Gerber Accumark.

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.

Video hướng dẫn thay đổi khổ vải trên phần mềm giác sơ đồ Gerber Accumark.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần