Ngoài cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về thiết kế rập,nhảy size,giác sơ đồ.Toán Trần còn mang trách nhiệm chia sẻ cộng đồng.
Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với các tổ chức công ty,trung tâm…hỗ trợ người tàn tật về đào tạo may mặc,thiết kế thời trang,tư vấn hỗ trợ công nghệ hoàn toàn miễn phí.
Mọi chi tiết liên hệ: 08.6680.5288.Mail: toan.pham797@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply