Hướng dẫn may các loại ly trong Vstitcher.

Video sẽ hướng dẫn may các loại ly trên phần mềm thiết kế rập 3D VStitcher.Các loại ly gồm:ly hộp,ly đuôi chuột.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần