Hướng dẫn may các loại ly trong Vstitcher.

Video sẽ hướng dẫn may các loại ly trên phần mềm thiết kế rập 3D VStitcher.Các loại ly gồm:ly hộp,ly đuôi chuột.

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần