Tạo ly – CreateDart

Phần mềm thiết kế rập 3d
Phần mềm thiết kế rập 3d

Video hướng dẫn tạo ly trên phần mềm Vstitcher.

.

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần