Hướng dẫn khớp đường may tay áo vest các loại

Tay áo vest khi làm rập phải khớp thành phẩm và bán thành phẩm. Chỉnh tay tốn thời gian. Vậy có lệnh nào khớp đường may tay áo vest các loại ?

Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần sẽ hướng dẫn khớp đường may tay áo vest các loại bằng phần mềm Gerber Accumark qua video. Các bạn sử dụng lệnh Match Squared Corner

Chúc các bạn học thiết kế rập áo vest thành công

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần