Hướng dẫn thiết kế,nhảy size tự động Accumark-phần 2

Phần 1 :Hướng dẫn nhảy size tự động Accumark-khai báo bảng thông số.

Phần 2:Ghi lại thao tác thiết kế.

1.Mở lệnh ghi thao tác

nhay-size-tu-dong-ghi-thao-tac

2.Chọn bảng thông số thiết kế.

nhay-size-tu-dong-chon-bang-thong-so

3.Khi thiết kế,chọn Calculator để chọn thông số thiết kế.Hộp thoại hiển thị đày đủ bốn chức năng (+)(-)(*)(/) để các bạn hành nghề.Đối với phép tính có ba bước thì sử dụng dấu () .

nhay-size-tu-dong-nhap-thong-so-thiet-ke

Coi video hướng dẫn chi tiết.

download-icon
TẢI VIDEO HUONG DAN HD

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần