IN GHI CHÚ TRÊN RẬP GERBER ACCUMARK

Ghi chú lên rập bổ sung thêm thông tin cho sản xuất. Ví dụ thêm thông tin rút nhún thành phẩm đầu tay =40cm.

Thiết kế rập có ghi chú, in ra ko thấy.

Mời các bạn làm theo hướng dẫn: In ghi chú trên rập Gerber Accumark.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần