Block bufer
GERBER ACCUMARK

Cài đặt khoảng hở giữa hai chi tiết.

Khi in rập,nếu để chi tiết sát nhau sẽ rất khó cắt rập.Hoặc khi canh sọc ta cũng cần tăng độ hở nhất định để cắt sọc chính xác.Video hướng dẫn chi tiết để các […]