Cài đặt khoảng hở giữa hai chi tiết.

Block bufer
Block bufer
      Khi in rập,nếu để chi tiết sát nhau sẽ rất khó cắt rập.Hoặc khi canh sọc ta cũng cần tăng độ hở nhất định để cắt sọc chính xác.Video hướng dẫn chi tiết để các bạn tạo khoảng hở giữa hai chi tiết

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần