Laylimit
GERBER ACCUMARK

Qui định trải vải trong Accumark.

Qui định trải vải trong Gerber Accumark. Mở phần mềm quản lí dữ liệu, chọn thư mục, chuột  phải chọn new, chọn [Laylimit] => File => Save as => Dòng [File name] Điền tên bảng […]