Hướng dẫn tạo bảng qui định chiều chi tiết LayLimit

Laylimit
Laylimit
Video hướng dẫn tạo qui định chiều chi tiết để giác sơ đồ.Ví dụ chi tiết đi một chiều hay hai chiều…Các bạn tham khảo video để nắm rõ hơn.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần