TÀI LIỆU

Video hướng dẫn nhảy size áo vest.

Video hướng dẫn nhảy size áo vest. Hướng dẫn nhảy size thân sau áo vest. Hướng dẫn nhảy size thân trước áo vest. Hướng dẫn nhảy túi, pence…áo vest. Đăng kí học nhảy size áo […]

GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn nhảy size nút tự động

Học nhảy size nút áo thủ công với một số bạn khá là phức tập vì phải qua nhiều bước. Xác định khoảng cách nút đầu và nút cuối Chia đều bước nhảy cho cách […]