rule table
GERBER ACCUMARK

Tạo bảng nhảy size Rule Table

Bảng qui tắc nhảy size là dải cỡ dùng để nhảy size.Thường có hai loại bảng size là size số và size chữ.Video hướng dẫn chi tiết để các bạn tham khảo.Chú ý: Đối với […]