Tạo bảng nhảy size Rule Table

rule table
rule table
      Bảng qui tắc nhảy size là dải cỡ dùng để nhảy size.Thường có hai loại bảng size là size số và size chữ.Video hướng dẫn chi tiết để các bạn tham khảo.Chú ý: Đối với size số,ta phải nhập bước size.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 546 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần