Tạo bảng nhảy size Rule Table

rule table
rule table

Bảng qui tắc nhảy size là dải cỡ dùng để nhảy size.Thường có hai loại bảng size là size số và size chữ.Video hướng dẫn chi tiết để các bạn tham khảo.Chú ý: Đối với size số,ta phải nhập bước size.

Trên giao diện phần mềm [AccuMark Explorer] Chọn ổ đĩa [C] => Chọn miền lưu trữ [Rapnew] => Trái chuột chọn [Menu File] => Trái chọn [New] => Trái chọn [Rule Table,…].

Nội dung ô RuleTable:

  • Ô [Size Names]: Bấm Trái vào nút, chọn dải cỡ chữ và số [AlphaNumeric].
  • Ô [Base Size]: Điền tên cỡ gốc (cỡ trung bình).
  • Ô [Smallest Size]: Điền tên cỡ nhỏ nhất.
  • Ô [Next Size Breaks]: Điền tên của các cỡ kế tiếp tính từ cỡ nhỏ nhất.

Trái chuột chọn vào [Rules] vào trang 2 Xác lập quy tắc Nhảy mẫu cho từng điểm trên chi tiết mẫu.

  • Cột [Rule]: Điền tên của một quy tắc nhảy mẫu.
  • Dòng [Number]: Điền số quy tắc nhảy mẫu.
  • Dòng [Comment]: Ghi chú thêm về điểm nhảy mẫu.
  • Dòng [Point Attribute]: Trái chuột vào biểu tượng, chọn quy tắc thuộc tính cho điểm nhảy mẫu.
  • Dòng [Size Breaks]: Bước cỡ theo trục X và Y (Hệ số nhảy mẫu).

 

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần