ĐÀO TẠO

Dạy thiết kế rập thú nhồi bông.

Thường xuyên khai giảng các lớp về thiết kế rập,nhảy size và giác sơ đồ chuyên hàng thú nhồi bông. Nội dung đào tạo: 1.Kĩ năng đo,đọc hiểu tài liệu hình ảnh. 2.Hướng dẫn kỹ […]