Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gerber Accumark 8.5 (E)

phần mềm thiết kế rập accumark
phần mềm thiết kế rập accumark

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gerber Accumark 8.5.Các bạn có thể tham khảo ở đây

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần