Hiển thị hình ảnh thanh công cụ trên phần mềm Gerber Accumark.

Hướng dẫn cách hiển thị hình ảnh thanh công cụ trên phần mềm gerber accumark.Công cụ sẽ hiện hình ảnh cho người thiết kế chỉnh rập dễ nhận biết lệnh.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần