THIẾT KẾ RẬP ÁO TAY PHỒNG BÂU LÁ SEN TRẺ EM.

THÔNG SỐ THIẾT KẾ RẬP ÁO TRẺ EM.

Dài áo: 22

Ngang vai: 26

Vòng ngực: 52

Vòng eo: 52

Vòng cổ: 26

Dài tay: 11.5

Bắt tay: 17

CÁCH VẼ.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

  • Thân trước.

AB: dài áo = số đo = 45

AC: rộng áo = 15

1thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-dai-rong.

AI: hạ ngực = ¼ ngực = 13

IJ: ngang ngực = ¼ ngực +2 = 15

2thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-ngang-nguc.

 

AE: vào cổ = 1/5 cổ = 5.2

cty-tkkt-toan-tran

AF: hạ cổ = 1/5 cổ = 5.2

3thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-ha-co

AF = EV,

4thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-vao-co

O là điểm giữa của EF

Nối VO và chia thành 3 đoạn bằng nhau,

5thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-co

Vẽ cổ trước qua các điểm E, 1/3 của OV, F.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

6thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-vong-co

AC1: ngang vai = ½ rộng vai = 13

7thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-ngang-vai

C1C2: xuôi vai = 1/10 vai = 2.6

Nối C2E = vai con.

cty-tkkt-toan-tran

8thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-vai con

Từ C2 hạ đường vuông góc với IJ tai J1.

Chia C2J1 làm 2 đoạn, tại J2 lấy vào trong 1cm đánh cong vòng nách

10thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-vong-nach

Nối JB1 đánh cong 0.5cm

11thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-suon

BB1: ngang lai = ngang ngực = 13

B1B2: giảm sườn = 1

  • 12thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-lai
  • Thân sau.( cài nút)

ab: dai áo = số đo = 45

ac: rộng áo = 15

1thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-dai-rong.

ai: hạ ngực = ¼ ngực = 13

ij: ngang ngực = ¼ ngực +2 = 15

2thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tt-ngang-nguc.

ae: vào cổ = 1/5 cổ = 5.2

af: hạ cổ = 1

15thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-vong-co

Ac1: ngang vai = ½ rộng vai = 13

c1c2: xuôi vai = 1/10 vai = 2.6

Nối c2e = vai con.

16thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-ngang-vai(1)

Từ c2 hạ đường vuông góc với ij tai j1.

Chia c2j1 làm 2 đoạn,

17thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-ha-nach.

tại j2 lấy vào trong 1cm đánh cong vòng nách.

18thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-vong-nach

Nối b1j đánh cong 0.5 là sườn áo.

cty-tkkt-toan-tran

bb1: ngang lai = ngang ngực = 13

b1b2= giảm sườn =1cm.

19thiet-ke-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-suon-lai

Nẹp áo.

Kẻ đường thẳng song song với AB

Bb’ = 1.5 cm

b’b” = 3cm

19thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-ts-nep-khuy-nut

  • Tay áo.

Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

AB: dài tay = 11.5

AC: rộng bắp tay = 17

20thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-dai-rong

CD: hạ nách tay = 1/10 ngực + 2 = 7.2

21thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-ha-nach-tay

AA1 = 1, Nối A1D.

Chia thành ba đoạn, phần trên giữa đoạn 1/3 lấy vào 0.5, phần 2/3 lấy ra 1.5

22thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-dau-tay

Vẽ đường cong đi qua các điểm đã lấy.

23thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-truoc

vòng nách tay sau. (tương tự)

24thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-sau

BB2: cửa tay = ngang bắp tay -2cm = 15

cty-tkkt-toan-tran

B2B3: giảm sườn = 0.5

26thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-tay-lai

  • Vẽ lá cổ.

Vẽ hình chữ nhật.

AB: dài lá cổ = ¼ cổ – 0.5 = 6

AC: rộng lá cổ = 6

27thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-co

AD = 2

CD : to bản lá cổ = 4.5

28thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-co

Nối BD, kẻ đường thẳngCE // với BD.

EF = 2cm.

Nối BF , I là diểm giữa của BR và lấy ra 1cm.

29thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-co

Vẽ đường cong lá cổ qua các điểm C F I B D.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

30thiet-ke-rap-ao-tre-em-tay-phong-bau-la-sen-co
QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.

Vòng cổ chừa đường may 0.5

vòng nách tay, nách thân chừa 0.8

lai tay, lai áo chừa đường may 2.5

các đường còn lai chừa 1

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY