Bảng thông số quần tây nam.

huong-dan-cach-do-quan-ao
huong-dan-cach-do-quan-ao

Đây là bảng thông số quần tây nam xuất khẩu.Các bạn in ra tham khảo để thực hành thiết kế rập và nhảy cỡ.Vướng chỗ nào alo tới hotline, trung tâm sẽ hỗ trợ bạn.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

TROUSER SIZE

28

30

32

34

36

OUTSIDE LEG – SHORT

118.2

118.9

119.6

120.3

121.0

OUTSIDE LEG – REGULAR

118.7

119.4

120.1

120.8

121.5

OUTSIDE LEG – LONG

119.2

119.9

120.6

121.3

122.0

INSIDE LEG  – SHORT

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

INSIDE LEG – REGULAR

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

INSIDE LEG  – LONG

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

KNEE – 35cms from Crotch

20.7

21.5

22.4

23.2

24.0

BOTTOM OPENING (10cm FROM HEM)

18.2

18.8

19.4

20.0

20.6

THIGH

31.2

32.4

33.7

35.0

36.3

ZIP OPENING – SHORT

13.7

14.4

15.1

15.8

16.5

ZIP OPENING – REGULAR

14.2

14.9

15.6

16.3

17.0

ZIP OPENING – LONG

14.7

15.4

16.1

16.8

17.5

FRONT RISE – SHORT

19.4

20.1

20.8

21.5

22.2

FRONT RISE – REGULAR

19.9

20.6

21.3

22.0

22.7

FRONT RISE – LONG

20.4

21.1

21.8

22.5

23.2

BACK RISE – SHORT

35.8

36.7

37.5

38.4

39.3

BACK RISE – REGULAR

36.4

37.3

38.1

39.0

39.9

BACK RISE – LONG

37.2

38.1

38.9

39.8

40.7

HALF WAIST

36.7

39.3

41.9

44.5

47.1

SEAT AT 19cm FROM WAISTBAND

46.2

48.8

51.4

54.0

56.6

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần