THIẾT KẾ RẠP ÁO TRẺ EM VẠT KHÁCH .

THÔNG SỐ THIẾT KẾ RẠP TRẺ EM ÁO VẠT KHÁCH.( Từ 3 – 6 tháng tuổi).
Dài áo: 30cm.
Bề ngang; 30cm.
½ ngang ngực: 14.5cm.
Hạ nách: 11.5cm.
Hạ cổ: 7cm.
Cửa tay: 9cm.
CÁCH VẼ.
THÂN SAU.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: Dài áo = 30cm.
AC: Bề ngang = 30cm.
1thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-dai-rong
AI: hạ nách =11.5cm.
2thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ha-nach-tay
IJ: ngang ngực = 14.5cm.

cty-tkkt-toan-tran

3thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ngang-nguc
BD = IJ = 14.5cm.
DD1: = 2cm.
4thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ngang-lai
Nối D1J.
D1D2: Giảm sườn 1.5cm.
5thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-giam lai
Vẽ cong BD2 ta có lai áo.
6thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ve lai
Đinh nách:
D2L = 8cm.
LL1 = 2cm.
Từ L1 vẽ đường thẳng L1L2 song song với LD2 và bằng LD2.
7thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-dinh-nach
CQ: cửa tay = 9cm.

cty-tkkt-toan-tran

8thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-cua-tay
Nối QJ.
QQ1: giảm vào 0.5cm.
9thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-giam-suon-tay
 Vẽ cong CQ1 ta được cửa tay.
10thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ve-lai-tay
Vẽ sườn đánh cong tại J.
11thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-ts-ve-suon
THÂN TRƯỚC.
Dựa vào hình dáng thân sau ta vẽ thân trước.
BB1: sa vạt = 2cm.
Vẽ cong B1 D2 L2.
12thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-sa-vat.
Vẽ vòng cổ.
AO: hạ cổ = 7cm.

cty-tkkt-toan-tran

AN: vào cổ =  3.7 cm.
AO = NH.
13thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-ha-co.
V là điểm giữa của NH.
Nối AV và OV.
14thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-co.
Gọi N1 và O1 là điểm giữa của AV và OV.
Nối O1H và N1N.
O1R = 1/3 O1H.
N1R1 = 2/3 N1N.
15thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-co.
Vòng cổ qua các điểm: R1 V R O.

cty-tkkt-toan-tran

16thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-vong-co.
Vẽ vạt khách.
Từ O kéo dài đường thẳngOH vuông góc với AB, lấy điểm OG = 5 cm.
Từ B đo lên BM = 3cm và kẻ đường vuông góc,MK = 10cm.
Nối KG, từ G lấy điểm GF = 1cm. Từ k lấy điểm KK1 = 1cm.
17thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-vat-khach.
Nối OF và MK1 đánh cong.
18thiet-ke-rap-ao-tre-em-vat-khach-tt-vat-khach
QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.

cty-tkkt-toan-tran

Lai, sườn, cửa tay, vai chừa đường may 1cm.
Cổ và canh trên của vạt khách OF cắt sát.
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
 KHOA-HOC-NGANH-MAY