Áo nữ tay ráp căn bản không pence-cách thiết kế rập thân sau

BẢNG THÔNG SỐ  ÁO TAY RÁP CĂN BẢN KHÔNG PENCE:

-Da : 65 cm

-He : 35 cm

-Nv : 34 cm

-Dt : 20 cm

-Ct : 26 cm

-Vc : 32 cm

-Vn : 84 cm

-Vm : 88 cm

CÁCH VẼ RẬP THÂN SAU :

Từ biên vải đo vào 1/4 Vm = 3 cm cử động + 2 cm đường may , gấp đôi vải lại , mặt phải vải vào trong , mặt trái ra ngoài . Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt . Vẽ lai áo bên tay phải , cổ áo bên tay trái . Các kích thước ở bề mặtng ang đều tính từ nếp gấp vải gấp đôi AB.

Giữ nguyên đường sườn , hạ vai , hạ eo của thân trước để vẽ.

AB : dài áo = Da = 65 cm

AC : hạ ngực = 1/4 Vn = 21 cm

11-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ts

cty-tkkt-toan-tran

Vẽ vòng cổ áo :

AE vào cổ = 1/5 Vc = 6 cm

AF : hạ cổ = 2 cm

Vẽ vòng cổ thân sau EF.

12-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-co-ts

– Vẽ đường sườn vai :

Tương tự sườn vai thân trước

– Vẽ vòng nách :

CC1 ngang ngực = 1/4 Vn + 1 cm -> 2 cm cử động = 21 cm + 2 cm = 23 cm

CC2 = AG – 2 cm = 17 cm – 2 cm = 15 cm

Nối HC2

Vẽ cong vòng nách tương tự như vòng nách thân trước

13-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-nach-ts

-Vẽ đường sườn áo và lai áo :

Tương tự thân trước

14-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-lai-ts

cty-tkkt-toan-tran

– Vẽ đường sườn áo :

DD1 : ngang eo = ngang ngực – 2 cm = CC1 – 2 cm = 24 cm – 2 cm = 22 cm

BB1 : ngang mông = 1/4 Vm + 2 cm -> 3 cm cử động = 88/4 + 3 cm = 25 cm

B1B2 : giảm sườn = 1 cm

Vẽ cong sườn áo qua các điểm C1D1B2

8-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-suon-ao-tt

– Vẽ lai áo :

BS : sa vạt = 2 cm

Vẽ cong lai áo B2S

9-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-lai-ao-dai-rong-tt

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần