Bài kiểm tra nhảy size căn bản.

Nhảy size là gì ?

Correct! Wrong!

Nhảy size mục đích làm gì ?

Correct! Wrong!

Có mấy loại bảng size ?

Correct! Wrong!

Khi nhảy size hệ inch, tại sao phải để 3 chữ số đằng sau dấu phẩy (0.125) ?

Correct! Wrong!

Size chuẩn là gì ?

Correct! Wrong!

Có mấy hướng nhảy size chính ?

Correct! Wrong!

Khi nào nhảy size điểm A ?

Correct! Wrong!

Bài kiểm tra nhảy size căn bản.
Cám ơn bạn tham gia bài kiểm tra của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần