Kiểm tra nhảy size áo thun #394

Nhảy size áo thun #394 cần thông tin gì ?

Correct! Wrong!

Rập size chuẩn áo thun #394 là size nào ?

Correct! Wrong!

Căn cứ vào đâu nói M là size chuẩn ?

Correct! Wrong!

Sâu cổ sau (điểm 1) nhảy thế nào ?

Correct! Wrong!

Rộng cổ thân sau (điểm 2) nhảy thế nào ?

Correct! Wrong!

Vai thân sau (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nách thân sau (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Lai thân sau (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Kiểm tra nhảy size áo thun #394
Cám ơn bạn tham gia bài kiểm tra của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần