Kiểm tra nhảy size quần thun #695

Nhảy size quần #695 cần thông tin gì ?

Correct! Wrong!

Nhảy size eo (điểm 1) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size eo (điểm 2) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size đùi (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 6) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Kiểm tra nhảy size quần thun #695
Cám ơn bạn tham gia bài kiểm tra của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần