Thiết kế rập áo sơ mi # 68AN

Câu 1

Correct! Wrong!

Câu 2: Rộng cổ thân trước bằng bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10 : Vẽ tay áo sơ mi theo công thức của Toán Trần bao gồm bao nhiêu bước ?

Correct! Wrong!

Thiết kế rập áo sơ mi # 68AN
Cám ơn bạn đã tham gia bài test cửa Toán Trần. Chúc các bạn học tập tốt.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 542 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần