Thiết kế rập quần thun #695

Câu 1

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Câu 2

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10

Correct! Wrong!

Thiết kế rập quần thun #695
Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần