Thiết kế rập áo thun #394

Câu1

Correct! Wrong!

Vẽ hình chữ nhật

Câu 2

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10

Correct! Wrong!

Thiết kế rập áo thun #394
Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần