Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra-3

Thêm một ebook hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra để thiết kế rập,nhảy size và giác sơ đồ.Như tài liệu trước,các lệnh được trình bày chi tiết,kềm theo hình minh họa.Các bạn nên xem trước rồi tải về nghiên cứu.

download-iconcty-tkkt-toan-tran

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Filed Under: LECTRA

Tags: , ,