Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra-2

Phần mềm sơ đồ lectra diamino
Phần mềm sơ đồ lectra diamino

Thêm một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra để thiết kế rập,nhảy size và giác sơ đồ.Như tài liệu trước,các lệnh được trình bày chi tiết,kèm theo hình minh họa.Các bạn nên xem trước rồi tải về nghiên cứu.

download-icon

Giới thiệu Pham Tran Toan 523 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần