Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra-1.

Phần mềm thiết kế rập Modaris V6r1
phần mềm thiết kế rập Modaris V6r1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra để thiết kế rập,nhảy size và giác sơ đồ.Các lệnh được trình bày chi tiết,kềm theo hình minh họa.

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần