Lớp thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ Bình Dương

Lớp học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính chuyên nghiệp tại Bình Dương.  Ngày chủ nhật  19-02-2017 Tại trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần cơ sở 2.

Lớp học thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ vi tính Gerber Accumark V9

Lớp học thiết kế rập,nhảy size, giác sơ đồ vi tính Optitex 15

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần