Bảng đơn giá quy trình công nghệ may áo nỉ hai lớp.

Bảng quy trình công nghệ may áo nỉ hai lớp mã hàng 735PVT-01.Bảng quy trình tổng quan bao gồm các công đoạn may một sản phẩm jacket hai lớp.Thời gian tham khảo cho từng công đoạn.Thiết bị cho từng công đoạn.Cách tính đơn giá cho một sản phẩm…

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần