Cách tính đơn giá công đoạn váy 735PVT-04 tham khảo.

ao-so-mi-nu-kieu-01
ao-so-mi-nu-kieu-01.Minh họa

Bảng quy trình công nghệ may váy 735PVT-04.Bảng quy trình tổng quan bao gồm các công đoạn may một sản phẩm váy.Thời gian tham khảo cho từng công đoạn.Thiết bị cho từng công đoạn.Cách tính đơn giá cho một sản phẩm váy…

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần