Cài đặt đơn vị đo mét hoặc inch trong Accumark

Cài đặt đơn vị đo mét hoặc inch trong Accumark.

Bảng thông số môi trường sử dụng  [User Environment]

1: Cách mở: Trong giao diện chính của phần mềm [AccuMark] => Trái chọn [AccuMark Explorer, Utilities] => Trái chọn [User Environment].

2: Nội dung:

  • Khung tùy chọn [Notation]: Chọn đơn vị đo [Metric].
  • Khung tùy chọn [Precision]: Bấm nút và mũi tên chọn số: 2, inch  là 3. Ví dụ : 0.25 cm hoặc 0.125 icnh
  • Khung tùy chọn [Seam Allowance]: Điền độ rộng đường may khi cắt can chi tiết là: 1 cm.
  • Ngang dòng [Overwrite Marker]: Bấm nút và mũi tên chọn: [Prompt].
  • Ngang dòng [Layrule Mode]: Bấm mũi tên chọn: [Use Marker Name]. Hệ thống sẽ lưu nước giác sơ đồ bằng tên của sơ đồ mỗi khi lưu nước giác sơ đồ.

3: Lưu trữ: File => Save as =>cm hoặc icnh

  • Dòng [Save in]: Chọn ổ đĩa [C], miền lưu trữ [toantran].
  • Dòng [File name]: Trái chuột chọn [User Environment], tên bảng đã có sẵn.
  • Bấm nút [Save] để lưu bảng [User Environment].

Chú ý: Tên của bảng môi trường sử dụng là tên mặc định của phần mềm.

 

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần