Chọn cách hạch toán bàn cắt

1- Xác định được tác nghiệp cắt phù hợp với đơn hàng.
• Mỗi đơn hàng mỗi khác. Nên kiếm anh chị nào đi trước xin rập, xin tài liệu kĩ thuật đi kèm. Họ có sẵn thông tin để tham khảo.
• Vào gg kiếm hạch toán bàn cắt Toán Trần, có video, công thức mần luôn.
2- Lựa chọn cuộn vải phù hợp với sơ đồ để tiêu hao đầu tấm là ít nhất :
• Liên hệ kho lấy thông tin chiều dài từng cây
• Hạch toán bàn cắt, lấy chiều dài cây vải / dài sơ đồ tìm số dư. Cái nào dư ít là lấy trải.
• Chú ý có sai số thông tin chiều dài vải trên cây. Mấy bố trong sách ra ăn hành vụ này ghê lắm.
3- Lựa chọn hình thức giác sơ đồ phù hợp với nhóm hình trang trí trên vải đảm bảo tckt (mỗi hình thức chọn 4 mẫu)
• Chạy sơ đồ canh sọc: trải vải cũng ê, chạy sơ đồ cũng mê, cắt cũng mệt, may canh sọc còn ngiệt ,mặt ra nữa. Nên cho cắt trơn rồi đi in.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần