Gerber xuất file hình ảnh JPG

Gerber xuất file hình ảnh JPG

Gerber xuất file hình ảnh JPG để làm nhiều việc :

  1. Làm đồ án
  2. Làm tài liệu kĩ thuật
  3. Gửi khách hàng thị phạm rập thực tế, đâu phải ai cũng có phần mềm coi đâu ?

Làm sao Gerber xuất file hình ảnh JPG ? Mời các bạn tham khảo Thiết kế rập Toán Trần hướng dẫn Gerber xuất file hình ảnh JPG.

Gerber xuất file hình ảnh JPG

Hoặc các bạn theo dõi video Gerber xuất file hình ảnh JPG ở đây:

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần

Be the first to comment

Leave a Reply