Thiết kế rập áo sơ mi trẻ em thân sau

Số đo:

Dài áo: 38

Ngang vai: 22

Rộng cổ: 13.5

Nách đo thẳng: 13

Hạ eo: 24.5

Hạ đô: 7

Ngang ngực ½: 28

Ngang eo ½: 27

Ngang lai ½: 29

Hướng dẫn thiết kế rập thân sau áo sơ mi trẻ em:

Vẽ hình chữ nhật:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài áo = 38

Rộng = (Ngang ngực ½ ):2 = 14.

chu nhat

 

Vẽ cổ áo.

AE: vào cổ = rộng cổ/2 = 6.75

AF: hạ cổ = 1 = EE1

Vẽ vòng cổ từ E đến F.

Nối EF, T là điểm giữa.

Nối TE1, T1 là điểm giữa.

VONG-CO

Vẽ nách áo.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AC: ngang vai = ½ số đo ngang vai = 11

CG: hạ vai = ((số đo ngang vai ):10) – (0.5, 1) = 2.2-0.7 = 1.5

Nối EG.

HA VAI

GN: Hạ nách = nách đo thẳng = 13.

DI: Ngang ngực = ½(Ngang ngực ½)  = 14

Kẻ đường thẳng GH vuông góc DI

O là điểm giữa GH

 

Nối OI và M là điểm giữa

Nối MH và N là điểm giữa.

HA NACH1

OO1 = 0.5

Vẽ vòng nách qua các điểm INO1G.

VONG-NACH

 

Vẽ sườn áo.

AL: Hạ eo = số đo = 24.5

LL1: Ngang eo = ½(ngang eo ½) = 13.5

BB1: Ngang mông = ½(ngang mông ½) = 14.5

Giảm sườn 1cm

Nối đường sườn qua các điểm B1L1I.

DUONG-SUON

Vẽ vạt lai.

Chia lai làm 3 đoạn bằng nhau.

VAT-LAI

Vẽ đô áo.

AP: Hạ đô = số đo = 7cm( từ chân cổ xuống ).

HA-DO

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY