COI SƠ ĐỒ SAU IN GERBER ACCUMARK

Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo
Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo

KHI IN RẬP, HAY IN SƠ ĐỒ CẮT CÓ ĐỪNG XẺ TRỤ, DẤU DÙI…ANH EM COI ĐỂ CHECK LẠI COI THIẾU XÓT GÌ KO NHÉ .

About Pham Tran Toan 536 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần