COI SƠ ĐỒ SAU IN GERBER ACCUMARK

Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo
Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo

KHI IN RẬP, HAY IN SƠ ĐỒ CẮT CÓ ĐỪNG XẺ TRỤ, DẤU DÙI…ANH EM COI ĐỂ CHECK LẠI COI THIẾU XÓT GÌ KO NHÉ .

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần