Cách tăng giảm co rút vải Gerber Accumark

Vải có tính chất co rút trong quá trình gia công. Làm thế nào để sản phẩm ra đúng thông số?

Trung tâm thiết kế thời trang  Toán Trần xin hướng dẫn các bạn 1 cách tính độ tăng giảm co rút vải trên rập bằng phần mềm Gerber Accumark.

  1. Test độ co rút của vải ở đây. Sau khi test ta tính toán được vải co ngang, co dọc bao nhiêu %
  2. Mở rập cần tăng giảm độ co rút
  3. Sử dụng lệnh tăng giảm co rút của vải Piece-Shrink/Stretch. chọn chi tiết , nhập thông số (%). Chú ý nhập (-) máy tự hiểu tăng rập. Nhập (+) máy tự tính toán giảm rập.
  4. Kết quả sau khi nhập % co rút vải Gerber Accumark
  5. Chú ý: Các chi tiết gia công tại các vị trí khác nhau, các chi tiết khác canh ráp vào nhau… cách áp dụng % co rút vải Gerber Accumark cũng khác nhau chút ít. Chúc các bạn học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính thành công

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần