Bạn biết cách tạo dấu bấm lưng quần tây chưa ?

Để anh em công nhân may nhanh, chuẩn công đầu tiên thuộc về bạn thiết kế lấy dấu đúng, đủ. Lấy nhiều quá anh em may khó xác định,dễ lộn. Ít quá anh em may không được. Bạn biết Cách tạo dấu bấm lưng quần tây chưa ?

Hãy tham khảo video hướng dẫn lấy dấu lưng quần tây của Toán Trần nhé

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần