76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK

76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK
Tài liệu đào tạo nhanh cho học viên thực hành thiết kế, nhảy size bằng phím nóng. Chúc các bạn học Thiết kế rập sơ đồ Gerber Accumark thành công

 

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 483 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần