76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK

76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK
Tài liệu đào tạo nhanh cho học viên thực hành thiết kế, nhảy size bằng phím nóng. Chúc các bạn học Thiết kế rập sơ đồ Gerber Accumark thành công

BẤM ĐÂY TẢI VỀ

 

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần