76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK

76 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG THIẾT KẾ-NHẢY SIZE GERBER ACCUMARK
Tài liệu đào tạo nhanh cho học viên thực hành thiết kế, nhảy size bằng phím nóng. Chúc các bạn học Thiết kế rập sơ đồ Gerber Accumark thành công

BẤM ĐÂY TẢI VỀ

 

 

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần