LÀM SAO ĐỂ RÚT SƠ ĐỒ TIẾT KIỆM VẢI ?

LÀM SAO ĐỂ RÚT SƠ ĐỒ TIẾT KIỆM VẢI ?
  • Chạy SƠ ĐỒ thời gian lâu chút, coi hình 1

  • Máy phải mạnh chút, yếu quá lết không nối sao chạy tự động ? Tham khảo hình 2 là kết quả của hai yếu tố (1+2) đã nêu.

  • Phải nắm được kĩ thuật hạch toán bàn cắt, bể khổ thì coi như đốt xèng
  • Phải chịu khó test thử nhiều cách,chạy trên 2-3 phần mềm, ngồi chém gió không được việc.
  • Hiệu suất phụ thuộc vào sản phẩm và khác nhau. Không áp đặt phải hiệu suất 80-90% mới được cắt.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần

Be the first to comment

Leave a Reply