Đào tạo công ty TNHH thương mại sản xuất Vĩnh Tiến Nam Định

Đào tạo thiết kế rập nhảy size giác sơ đồ tại công ty  Vĩnh Tiến-Nam Định.

Qui mô: 1500 người

Thời gian đào tạo:Tháng10/2013

Nội dung đào tạo: Đào tạo nâng cao thiết kế rập,nhảy size giác sơ đồ.

Phòng thiết kế.

IMG_20131021_124313

Xưởng sản xuất

IMG_20131021_110536

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần