Dạy phần mềm Gerber Accumark cty Phương Hoàng Gia quận 9

day-gerber-accumark-quan-9-cty-phuong-hoang-gia
day-gerber-accumark-quan-9-cty-phuong-hoang-gia

Trung tâm Toán Trần đào tạo theo yêu cầu của công ty  PHUONG HOANG GIA GARMENT COMPANY LIMITED

Nội dung đào tạo: sử dụng phần mềm Gerber Accumark thiết kế, nhảy size, giác sơ đồ vi tính

Mặt hàng : jean

Thời gian đào tạo : Tháng 3/2018

Địa chỉ: Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Hình ảnh thực hành nhập bảng số hóa tại công ty.

day-gerber-accumark-quan-9-cty-phuong-hoang-gia
day-gerber-accumark-quan-9-cty-phuong-hoang-gia

 

 

 

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần