Đào tạo Optitex-công ty P-Thanh Hóa

Toán Trần vinh dự được hỗ trợ đào tạo anh chị em thiết kế sơ đồ nâng cao tay nghề tháng 4-2019

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần