Đào tạo Optitex-công ty P-Thanh Hóa

Toán Trần vinh dự được hỗ trợ đào tạo anh chị em thiết kế sơ đồ nâng cao tay nghề tháng 4-2019

About Pham Tran Toan 542 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần