Giáo trình thiết kế balo túi xách 2023

Giáo trình thiết kế balo túi xách 2023 là tài liệu áp dụng phần mềm Optitex vào sản xuất.

Tài liệu thiết kế balo túi xách có 2 phần:

1.Các lệnh hay dùng thiết kế rập balo túi xách

Tài liệu thiết kế balo túi xách
Tài liệu thiết kế balo túi xách

2. Giác sơ đồ balo, túi xách

Giáo trình balo túi xách
Giáo trình balo túi xách

Toán Trần hi vọng cuốn Giáo trình balo túi xách cơ bản này giúp các bạn học tập tốt, làm việc nhanh và kiếm được nhiều xèng hơn.

BẤM ĐÂY TẢI VỀ

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần

Be the first to comment

Leave a Reply