Bảng thông số đầm bé gái Việt Nam.

đầm bé gái
đầm bé gái

Đây là bảng thông số thiết kế rập đầm bé gái Việt Nam.Bảng thông số đầm bé gái có 8 size,dành cho bé gái từ 1-8 tuổi.Bảng thông số này đã được sản xuất thực tế.Các bạn có thể in ra để tham khảo hoặc sản xuất.Một số thông số các bạn có thể diều chỉnh ho phù hợp với đối tượng khách hàng.

cty-tkkt-toan-tran

BẢNG THÔNG SỐ

MÃ HÀNG:68ANNHON-BG01

Vị trí đo/Size

1

2

3

4

5

6

7

8

Dài đầm

57

58

59

60

61

62

63

64

Rộng nguc 1/4

32

32

33

34

34.5

35.5

35.5

35.5

Dài thân từ vai tới eo

29.5

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

Vai con

4

4.5

5

5

5.5

5.5

6

6

Rộng cổ

16

16

16.5

16.5

17

17

17.5

18

Sâu cổ trước

6

6

6.3

6.3

6.5

6.5

6.7

7

Sâu cổ sau

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

2.8

3

3

Rộng eo

31

31

32

33

33.5

33.5

34.5

34.5

Cao đô trước

11

11

11.5

11.5

12

12

12.5

12.5

Cao đô sau

12.5

12.5

13

13

13.5

13.5

14

14

Hạ nách

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

20

Rộng túi

12.5

12.5

13

13

13.5

13.5

14

14

Dài túi

8

8

8.25

8.25

8.5

8.5

9

9

Dài tay

9.0

9.5

10.0

10.5

10.5

11.0

11.5

12.0

Rộng cửa tay

11.0

11.0

11.5

15.5

12.0

12.0

12.5

13.0

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần