Hướng dẫn thiết kế,nhảy size tự động Accumark-phần3

Phần 1 :Hướng dẫn nhảy size tự động Accumark-khai báo bảng thông số.

Phần 2:Ghi lại thao tác thiết kế.

Phần 3: Chỉnh sửa thông số thiết kế mã hàng mới.

1.Chỉnh sửa bảng thông số thiết kế mã hàng mới

nhay-size-tu-dong-chinh-thong-so-thiet-ke

2.Thay đổi cách thiết kế.

nhay-size-tu-dong-chinh-cach-thiet-ke

3.Video hướng dẫn chi tiết các bước

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần