Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_lệnh Butt

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.

Bài tập:

Xếp ba chi tiết manchette gần nhau cho lợi dao cắt.Nếu sử dụng chuột trái kéo sẽ không chính xác.Ta sẽ sử dụng lệnh Butt để xếp chi tiết

Hướng dẫn sử dụng lệnh Butt-ghép sát cạnh :

1.Bấm trái chọn Butt

2.Bấm phải chọn chi tiết

Kéo về hướng chi tiết muốn để sát cạnh.

download-icon
TẢI VIDEO VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần