Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_lệnh Fit Piece

Bài tập:

Xếp chi tiết keo lá cổ vào khoảng trống.Nếu sử dụng chuột trái kéo sẽ không xếp được sơ đồ.

Hướng dẫn sử dụng lệnh xếp chi tiết nằm trong khoảng hở -Fit Piece :

1.Bấm trái chọn Fit Piece

2.Di chuyển chi tiết tới gần chỗ xếp

3.Bấm phải chọn chi tiết tự động xếp vào khoảng hở.

download-icon

Tải video hướng dẫn HD về máy của bạn.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần